JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Visa làm việc Nhật Bản

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan

Trình độ để có visa làm việc Nhật Bản

Người nước ngoài phải có visa làm việc Nhật Bản. Có một số loại visa việc làm. Nó phụ thuộc vào công việc mà bạn muốn làm. Mỗi loại visa đều có điều kiện cụ thể để được ban hành và có những quy định dựa trên từng công việc. Có các loại visa việc làm như sau.


Loại 1 và 2: Công nhân lành nghề có kỹ năng cụ thể(特定技能)

< Loại visa >
Công nhân lành nghề có kỹ năng cụ thể(特定技能)

< Điều kiện để được ban hành >
・Hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật (TITP) 2 (技能実習2号) và tham gia bài kiểm tra chứng chỉ kỹ năng cấp ba (技能検定3級)..
・Hoặc đạt bài kiểm tra về kĩ năng và trình độ tiếng Nhật của chính phủ Nhật Bản.

<Loại công việc bạn có thể làm>
Hộ lý, Vệ sinh tòa nhà, Ngành công nghiệp vật liệu, Ngành sản xuất máy móc công nghiệp, Ngành công nghiệp liên quan đến điện và thông tin điện tử, Xây dựng, Ngành công nghiệp đóng tàu và hàng hải, Bảo dưỡng ô tô, Nông nghiệp Ngư nghiệp, Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, Ngành ăn uống, Lưu trú, Hàng không

< Quy định >
・Những người đã hoàn thành chương trình rèn luyện kĩ năng số 2 chỉ có thể làm các công việc liên quan đến môn kiểm tra kỹ năng
・Những người đạt bài kiểm tra trình độ và bài kiểm tra tiếng Nhật chỉ có thể làm các công việc liên quan tới công việc trong bài kiểm tra trình độ


Loại 3:Kỹ sư/ Nhân văn/ Dịch vụ quốc tế(技術・人文・国際業務)

< Loại visa >
Kỹ sư/ Nhân văn/ Dịch vụ quốc tế(技術・人文・国際業務)

< Điều kiện để được ban hành >
Tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung học hoặc đại học

<Loại công việc bạn có thể làm>
(1) Kỹ sư
Kỹ sư (SE, phần mềm ứng dụng, v.v..), lập trình viên (máy tính, trò chơi trực tuyến, v.v..) kỹ sư IT, kỹ sư thiết kế cơ khí, kiến trúc sư, kỹ sư phát triển sản phẩm mới, v.v..

(2) KNhân văn/ Dịch vụ quốc tế
Phiên dịch, thông dịch, dạy ngoại ngữ, công việc liên quan đến cộng đồng, quảng cáo hoặc kinh doanh nước ngoài, thiết kế quần áo hoặc trang trí nội thất, phát triển sản phẩm, và các công việc tương tự khác.

< Quy định >
Người tốt nghiệp cao đẳng nghề chỉ có thể làm việc theo chuyên môn mà bạn đã học ở trường.

Home About our company Our service Contact How to join us? Privacy policy About copyright
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.