JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Liên hệ

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan
factory worker
factory worker

Thông tin Liên hệ

Tên công ty

Công ty cổ phần Japan HR Solutions Co. Ltd.

Địa chỉ

Ark Sakae Nishiki New Business Build 8th Fl., 3-11-25 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 460-0003

Số liên hệ:

+81 52 951 8782

Địa chỉ email:

vietnam1@japanhrsolutions.com

Website

Giới thiệu về công ty chúng tôi
www.japanhrsolutions.com

Tuyển dụng( nhân lục bậc cao)
www.n1club.com

Tuyển dụng(kĩ năng đặc biệt)
www.ssworker.jp

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.