JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Làm sao để tham gia với chúng tôi?

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan
factory worker

Chúng tôi sẽ tuyển 300 người trong năm 2024!

Chúng tôi sẽ hỗ trợ 300 người từ các nước châu Á để tìm việc ở Nhật Bản trong năm 2024.

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.