JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Làm sao để tham gia với chúng tôi?

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan
factory worker

Chúng tôi sẽ tuyển 500 người trong năm 2019!

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ 500 người từ các nước châu Á để tìm việc ở Nhật Bản trong năm nay."

Nếu bạn có hứng thú tham gia vào chương trình này, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi (vietnam1@janpanhrsolutions.com) với những thông tin cần thiết được đề cập bên dưới. Bạn chỉ cần sao chép và dán các nội dung sau trong email và điền câu trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ gửi lại một mẫu đăng ký đến email của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin bạn cung cấp trong việc tuyển chọn của chương trình này.

1. Name:
2. Nationality:
3. Present address:
4. Email address:
5. Educationanl background:
6. Total working year for Japanese companies:
7. Filed of work you want to do:
8. Japanese language or English proficiency:

Xin vui lòng điền nội dung thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật!

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.