JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Chính sách bảo mật

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của những người muốn làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Chúng tôi cung cấp những thông tin này cho các công ty khách hàng mà muốn tìm và tuyển dụng những nhân viên giỏi để cơ cấu hoạt động của công ty luôn ổn định.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng những thông tin này cho việc tiếp thị của mình hoặc cho những hoạt động phân tích kinh tế.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật và quy định của Nhật Bản để bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ kí hợp đồng với các công ty khách hàng đảm bảo những thông tin này được bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của mỗi người theo luật và quy định của Nhật Bản.

Chúng tôi sẽ đưa những thông tin này lên trang chủ của chúng tôi để thuận tiện cho các công ty khách hàng tìm kiếm nhân viên giỏi sau khi đã tóm tắt và ẩn danh thông tin.

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi về thông tin của bạn mà chúng tôi giữ trong công ty khi bạn yêu cầu tiết lộ chúng.

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website