JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Thuế và an ninh xã hội

england
thailand
myanmar
cambodia
laos
vietnam
japan

Bạn phải trả tiền thuế và chi phí an ninh xã hội ở Nhật Bản.

Khoảng 30% thu nhập của bạn!

Hệ thống an ninh xã hội và cơ sở hạ tầng tại Nhật Bản rất tân tiến, tối ưu. Vì vậy mọi công dân nên nộp khoản phí này cho đất nước. Kể cả bạn đến từ nước ngoài, bạn cũng cần phải nộp khoản phí này. Khi bạn làm việc cho công ty Nhật Bản với tư cách là một nhân viên chính thức, bạn cần trả thuế và bảo hiểm xã hội theo mức thấp. Lượng chi phí phụ thuộc vào mức lương của bạn. Bạn có mức lương cao hơn đồng nghĩa với việc bạn phải chi trả mức phí cao hơn. Mức chi phí được tính theo tỉ lệ phần trăm theo mức lương của bạn như sau.

Xin vui lòng chú ý. Mức lương đã bao gồm tiền thuế và chi phí an ninh xã hội. Sau đó, bạn được nhận lượng tiền sau khi đóng tiền thuế và chi phí an ninh xã hội. Vì vậy số tiền bạn nhận ít hơn tiền lương. Các trường hợp mẫu về mức lương và thu nhập như sau.

Hai loại thuế thu nhập ở Nhật Bản


1. Thuế thu nhập

"Đây là thuế quốc gia. Bạn phải trả 5% - 40% theo mức thu nhập của bạn."

2. Thuế địa phương

Đây là thuế tỉnh. Bạn phải trả 10% mức thu nhập của bạn.


Tỉ lệ thuế Nhật Bản

Table of tax rate


Có bốn loại bảo hiểm xã hội ở Nhật Bản.


Bảo hiểm sức khỏe

Khi bạn trả cho loại bảo hiểm này, bạn chỉ phải chi trả 10% chi phí điều trị y tế ở bệnh viện. 90% còn lại được chi trả bởi chính phủ Nhật Bản


Lương hưu nhân viên

Đây là quỹ hưu trí. Bạn trả 8,56% mức thu nhập của bạn và công ty cũng nộp mức tiền tương ứng cho chính phủ. Bạn cần trả hơn 10 năm để nhận lại số tiền đó. Nghĩa là bạn không có cơ hội nhận lại, vì bạn sẽ về nước sau 5 năm làm việc. Thế nên, chính phủ sẽ gửi lại 50% số tiền bạn trả (không bao gồm tiền trả công ty) khi bạn về nước. Số tiền có thể dao động trong khoảng 600.000 tới 800.000 yên dựa theo số tiền bạn trả sau khi làm việc được 5 năm.


Bảo hiểm việc làm

Bạn cần phải trả khoảng 0,5% thu nhập cho bảo hiểm việc làm. Công ty cũng trả 0,85%. Nếu bạn làm việc nhiều hơn 1 năm và mất việc, chính phủ sẽ trả khoảng 70% mức lương cơ bản cho bạn trong 3 tháng.


Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp

Bạn không cần trả bảo hiểm này, nhưng công ty sẽ trả 0,3% mức lương của bạn. Nếu bạn có thương tích nghiêm trọng khi làm việc, chính phủ sẽ chi trả các khoản bồi thường.


Hiện tại Nhật Bản có thuế giá trị gia tăng mức 8% (10% từ tháng 10 năm 2019)

Khi bạn mua các mặt hàng hay dịch vụ, bạn phải trả 8% giá trị sản phẩm như thuế tiêu dùng ở Nhật Bản.

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.