JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

Chính sách bản quyền

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan

Chính sách bản quyền của chúng tôi


1. Không bao giờ cho phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trong trang web này

Chúng tôi không bao giờ cho phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi tại bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi không có bản quyền của nhiều hình ảnh trong trang web này. Chúng tôi đã mua chúng từ các trang web phải trả phí khác để chỉ sử dụng cho trang web này, vì vậy, bạn không được sử dụng những hình ảnh này trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự cho phép từ nguồn chính thức hay người giữ bản quyền.

2. Liên kết miễn phí đến trang web có trật tự công cộng và tiêu chuẩn đạo đức

Trang web này là liên kết miễn phí đến những trang web có trật tự công cộng và các tiêu chuẩn đạo đức. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ cho phép liên kết đến trang web vi phạm trật tự công cộng và tiêu chuẩn đạo đức.

3. Những nội dung khó chịu

Khi bạn tìm thấy những nội dung khó chịu trong trang web này, vui lòng liên hệ tới info@japanhrsolutions.com với lời giải thích lý do tại sao bạn cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm. Chúng tôi sẽ xem xét để thay đổi nó một cách nhanh chóng nếu chúng tôi nghĩ đó là lỗi của chúng tôi.

Nhà ở Về công ty của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi Liên hệ Đơn xin việc Chính sách bảo mật Về bản quyền
Thai website Myanmar website Cambodian website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.